Usługi

  • Transport drogowy materiałów sypkich
  • Wyburzenia i rozbiórki obiektów budowlanych- (zburzymy każdy obiekt)
  • Odbiór gruzu ,ziemi z budowy
  • Wykopy i zasypywanie fundamentów pod każdy obiekt budowlany
  • Przygotowywanie terenu pod budowę
  • Prace ziemne i specjalistyczne roboty budowlane